تماس با واحد فروش : 33332197-023

آیا امکان مصرف متریال جایگزین برای منسوجات وجود دارد؟

خیر. بهترین گزینه برای منسوجات پارچه ای مخمل مبلی مرغوب است و استفاده از متریالهای دیگر مانند: جیر، کتان کجراه و غیره به دلیل عدم مرغوبیت توصیه نمیشود.

دیدگاه