تماس با واحد فروش : 33332197-023

ارتباط با ما

تماس با ما

سمنان ، میدان کوثر،بلوار قائم ، بلوار دانشجو ، مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان ، محل استقرار واحدهای فن آور ،شرکت برنگ ارغنون سما ( گروه هنری دوتینو )

023-33332197

ساعات کاری: